CSIR NET Math Questions

CSIR NET Mathematics Questions:

Joint CSIR UGC NET Mathematical Sciences Exam Question Papers & Answer Keys

Year

Month

Questions

Answer Keys

2019

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

2018

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

2017

December

Mathematics A | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

2016

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics C Keys A | B | C

2015

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

2014

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

2013

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

2012

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

2011

December

Mathematics A | B | C Keys A | B | C

June

Mathematics A | B | C Keys A | B | C